Helaas, de enquete heeft zijn einddatum reeds bereikt